BIP

 • Przekaż

  Przekaż Zielonej Myśli swój 1%. KRS 0000050294 Dzięki Twojemu wsparciu rodziny skorzystają z profesjonalnej, bezpłatnej pomocy psychoterapeutów w Punkcie Pomocy Psychologicznej dla Rodziców, Niemowląt i Małych Dzieci w Szpitalu im. PCK w Gdyni. To pierwszy taki punkt w Polsce. Pomagamy mamom i tatom po trudnych i traumatycznych porodach.

  Czytaj więcej...

 • Punkt konsultacyjny

  Punkt Pomocy psychologicznej dla mam, rodziców niemowląt i małych dzieci “Początek w rodzinie” zaprasza na konsultacje. Na spotkanie można umówić się pod nr telefonów 600-270-058 i 609-990-899. Punkt mieści się w gabinecie Przyszpitalnej Poradni Laktacyjnej Szpitala Morskiego im. PCK ul. Powstania Styczniowego 1 w Gdyni Redłowie

  Czytaj więcej...

 • Zapisy do Świetlicy Socjoterapeutycznej „Koniczynka”

  Świetlica Socjoterapeutyczna „Koniczynka” przy Stowarzyszeniu Rozwoju Zawodowego i Osobistego „Zielona Myśl” Zaprasza do współpracy rodziców, którzy chcą pomóc swoim dzieciom uporać się z przeżywanymi emocjami i trudnościami.

  Czytaj więcej...

 • Wolontariat / praktyki w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Koniczynka”

  Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane rozpoczęciem wolontariatu lub praktyk studenckich/zawodowych w specjalistycznej placówce wsparcia dziennego – Świetlicy Socjoterapeutycznej „Koniczynka” w roku 2016/1017

  Czytaj więcej...

 • Początek w rodzinie

  Okołoporodowa pomoc psychologiczna dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin „Początek w rodzinie”

  Czytaj więcej...

Zielona Myśl

To Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowego i Osobistego promujące wśród społeczeństwa równowagę między życiem osobistym a zawodowym. Misją naszej organizacji jest wspieranie ludzi w tworzeniu, rozwijaniu i podtrzymywaniu głębokich relacji międzyludzkich, wpływających na dobrą jakość życia.

Wydarzenia:

8th Lip 2017Rozwój usług społecznych w Gdyni
8th Lipiec 2017
Rozwój usług społecznych w Gdyni

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Cel projektu:
Celem projektu jest poprawa jakości życia zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym mieszkańców Gdyni poprzez zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację działań ukierunkowanych na rozwój zdeinstytucjonalizowanych, zintegrowanych i spersonalizowanych usług wspierających rodzinę w prawidłowym pełnieniu jej funkcji, w tym działań profilaktycznych mających ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej i działań profilaktycznych w postaci pomocy w opiece i wychowaniu dzieci w ramach placówek wsparcia dziennego, oraz usług ukierunkowanych na wsparcie młodzieży usamodzielnianej, podlegającej systemowi pieczy zastępczej.

Projekt zakłada modernizację gdyńskiego systemu usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny oraz młodzieży usamodzielnianej (w tym zwiększenie dostępności tych usług) poprzez poszerzenie ilościowe i jakościowe oraz modyfikację oferty placówek wsparcia dziennego, działających lokalnie (dzielnicowo) oraz utworzenie i funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych, z wykorzystaniem elementów animacji środowiskowej oraz wolontariatu jako narzędzi integracji i aktywizacji społecznej. Projekt realizowany będzie systemowo, w oparciu o zintegrowane i spójne działania Laboratorium Innowacji Społecznych (koordynującego działania CUS), Zespołu Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Gdyni oraz 9 organizacji pozarządowych, w tym 8 ngo prowadzących placówki wsparcia dziennego (PWD), tworzących Sieć Pracy ze Społecznością TO TU (SPOT) i 1 ngo współpracującego z PWD. Działania w ramach projektu realizowane będą w nowopowstającym Centrum Usług Społecznych oraz 16 placówkach wsparcia dziennego.

Parter wiodący:
Gmina Miasta Gdyni

Czas realizacji projektu:
1 grudnia 2016 – 31 grudnia 2019

Wartość projektu: 3 643 229,90 zł
Dofinansowanie: 3 096 745,42 zł

Liczba osób objętych wsparciem:
330

Jednostki realizujące projekt ze strony Gminy Miasta Gdyni:
Laboratorium Innowacji Społecznych
Zespół Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Gdyni

Partnerzy z sektora pozarządowego:
Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa
Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Vitava
Gdyńskie Stowarzyszenie Familia
Fundacja Inicjatyw Społecznych „Łajba”
Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wsparcia Społecznego
Fundacja Zmian Społecznych KREATYWNI
Stowarzyszenie Społecznej Edukacji Non Stop
Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowego i Osobistego Zielona Myśl
Stowarzyszenie 180 Stopni

Więcej informacji

Czytaj więcej...
8th Lis 2016Wolontariat / praktyki w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Koniczynka” w roku 2016/2017
8th Listopad 2016
Wolontariat / praktyki w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Koniczynka” w roku 2016/2017

Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane rozpoczęciem wolontariatu lub praktyk studenckich/zawodowych w specjalistycznej placówce wsparcia dziennego - Świetlicy Socjoterapeutycznej "Koniczynka".

ZAKRES ZADAŃ:plakat-praktyki

 • współpraca z zespołem socjoterapeutycznym,
 • udział w superwizjach i spotkaniach dotyczących pracy w oparciu o społeczność terapeutyczną,
 • planowanie zajęć i realizacja warsztatów dla dzieci.

OFERUJEMY:

 • praktyczne doświadczenie w pracy z dziećmi,
 • możliwość uzyskania zaświadczenia o ukończeniu praktyk.

KONTAKT:

tel. 509 664 238

e-mail swietlica@zielonamysl.pl

Gdynia Redłowo, ul. Cylkowskiego 7 (budynki biurowe dawnej kotłowni)

 

Czytaj więcej...

Partnerzy: