Nasze programy

Główne projekty prowadzone przez Stowarzyszenie ”Zielona Myśl” to:

Projekt „Początek w Rodzinie” realizowany we współpracy ze Szpitalem Morskim im. PCK w Gdyni- Redłowie, finansowany ze środków Urzędu Miasta Gdynia koordynowany przez Gdyńskiego Centrum Zdrowia. Dla mieszkańców Gdyni pomoc psychologiczna jest bezpłatna. Dotyczy rodziców/opiekunów dzieci do lat 5 oraz osób, które doświadczyły straty dziecka. Psychoterapeuci prowadzą konsultacje odpłatne. 
KONTAKT Urszula Gembczyk 602 244 056

„Redłowski Klub Seniora Słońce”

Cykliczne spotkania Seniorów podczas, których realizowane są zajęcia ruchowe i muzyczne.

KONTAKT Wiesława Stopa 602 242 808