BIP

Diagnozy

Od kwietnia 2013 roku Stowarzyszenie „Zielona Myśl” we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku realizuje projekt diagnoz psychofizycznych na rzecz dzieci pozbawionych prawidłowej opieki rodziców biologicznych i przebywających w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
Najważniejszym celem takiej opinii zgodnym z charakterem i podstawą prawną na jakiej pracuje placówka interwencyjna jest taki wgląd w sytuację dziecka, który pozwala na zaplanowanie dalszej pomocy dziecku oraz jego rodzinie. Diagnoza składa się z kompleksowego badania psychologicznego oraz badania psychiatrycznego, wsparta ewentualnym badaniem pedagogicznym w ramach potrzeb.
Wczesne wykrywanie deficytów w obszarze emocji, poznawczym i behawioralnym pozwala na zaplanowanie skutecznych oddziaływań wychowawczych i psychologicznych, tak aby w przyszłości nie rozwinęło się u danego dziecka zaburzenie osobowości, bądź jego przejawy zostały znacząco zmniejszone. Dzieci przebywające w Placówkach Interwencyjnych i innego typu wychowawczych mają trudniejszy start w życie, niż dzieci wychowane w pełnych rodzinach. Dobra diagnoza przyczynia się do zaplanowania i udzielenia skutecznej pomocy, zwłaszcza w kierunku przepracowania traum życiowych. Pozwala to na wyrównanie szans życiowych.

O zespole diagnostycznym – kliknij: TUTAJ

Kontakt w sprawie diagnoz – kliknij: TUTAJ