Każdy człowiek jest ekspertem od własnego życia.

Te słowa są naszą inspiracją w pracy socjoterapeutycznej z dziećmi. Dorośli w Świetlicy są przewodnikami, osobami, które za pomocą wskazówek i odpowiednio zadawanych pytań pomagają uczestnikom odnajdować w nich samych potencjał do brania odpowiedzialności za własne zachowanie. Wspierają dzieci w rozpoznawaniu emocji i nazywaniu stanów, które przeżywają oraz rozumieniu sytuacji, w których uczestniczą. Celem tak pojętej pracy socjoterapeutycznej jest wykształcanie w dzieciach narzędzi do świadomego i odpowiedzialnego decydowania o sobie.

W myśl tej zasady zapytałyśmy dzieci czym dla nich jest socjoterapia i jak proces ten powinien wyglądać. Poniżej znajdują się odpowiedzi naszych podopiecznych.

imag1355

Plakat grupy C (najstarszej)

bb

Plakat grupy B

 

b

Plakat grupy B

 

a

Plakat grupy A (najmłodszej)