Równoważni

Projekt równoWAŻNI pozwolił na  stworzenie i przetestowanie formuły/modelu współpracy pomiędzy instytucjami pieczy zastępczej (a także innymi interesariuszami) a podmiotami rynkowymi, dzięki której osoby z pieczy zastępczej 16-25 lat oraz osoby w wieku przedemerytalnym 50-65 mogą budować edukacyjno- wpierającą, wzajemną  relację. Relacja ta  w przypadku wychowanków pieczy zastępczej ułatwiała usamodzielnienie się i bezpieczne włączanie do rynku pracy, natomiast pracownicy 50 plus, zagrożeni „mentalnym oddaleniem od rynku pracy”, zyskują możliwość  utrzymanie aktywności i atrakcyjności zawodowej (poprzez poszerzenie portfela kompetencji i zyskanie nowej roli mentora).

W ramach projektu opracowano także  założenia rozwiązania IT (portal internetowy), które stanowi narzędzie ułatwiające nawiązanie wszystkim zainteresowanym współpracy i zrealizowanie interesujących mikroprojektów (www.rownowazni.pl). Wchodząc tam znajdziesz szczegóły projektu, który został opisany w formule gry.

Stażysta/mentee

zdobędzie pod opieką mentora  pierwsze doświadczenia zawodowe,

przekona się, czy właśnie taką pracę chce wykonywać,

wzmocni ważne dla pracodawców kompetencje,

otrzyma referencje,

może właśnie poznaje swojego przyszłego pracodawcę?

Mentor

wzmocni, coraz bardziej istotne na rynku, kompetencje współpracy międzypokoleniowej

zyska nową rolę – mentora, która ułatwi utrzymanie aktywności zawodowej i społecznej,

zainspiruje się świeżym spojrzeniem na rutynowe zadania,

poczuje przyjemność dzielenia się wiedzą i wspierania innych.

Instytucja biznesowa

wzmocni w organizacji kompetencje mentoringu i  zarządzania międzypokoleniowego,

utrzyma motywację pracowników  50 plus do rozwoju,

bardziej celowo zrealizuje politykę CSR,

może właśnie poznaje przyszłych pracowników?

Instytucja pieczy zastepczej

pomoże zdobyć podopiecznym pierwsze konstruktywne doświadczenia zawodowe,

dzięki niej  pracownicy/wychowawcy instytucji pieczy zastępczej otrzymają wsparcie biznesowego w procesie usamodzielniania wychowanków i ich inicjacji na rynku pracy.