„POCZĄTEK W RODZINIE”

Prowadzenie punktu pomocy psychologicznej dla rodziców niemowląt i małych dzieci, mieszkańców Gdyni.

Pomocą psychologiczną w ramach realizacji zadania finansowanego ze środków Miasta Gdyni objęci są mieszkańcy poszukujący wsparcia emocjonalnego w opiece nad noworodkiem lub po stracie dziecka, kobiety borykające się z depresją okołoporodową. Działania skierowane są również do rodziców, którym urodziło się dziecko z niepełnosprawnością lub chorobą i zagrożeni są wykluczeniem społecznym. Pomoc udzielana jest przede wszystkim poprzez indywidualne spotkania konsultacyjne z psychologiem na oddziale szpitalnym Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni i w ambulatorium szpitalnym oraz gabinetach terapeutycznych.

KONTAKT URSZULA GEMBCZYK 602 244 056