„Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ Prowadzenie i tworzenie klubów seniora.”