Charakterystyczną cechą pracy socjoterapeutycznej, poza regularnymi zajęciami z dziećmi, jest również współpraca z rodzicami. Pracownicy świetlicy spotykają się z opiekunami w celu pozyskania informacji na temat podopiecznych oraz ustalenia wspólnego planu oddziaływań terapeutycznych.