Serdecznie dziękujemy za otrzymane wsparcie! Sprawiliście pracownikom i podopiecznym Świetlicy ogromną radość.

podziekowanie-helen-doron