Socjoterapia jest metodą pracy z dziećmi i młodzieżą mającą na celu łagodzenie lub eliminowanie negatywnych norm i obyczajów w zachowaniach społecznych. Zajęcia socjoterapeutyczne przeznaczone są dla dzieci mających trudności z prawidłowym funkcjonowaniem społecznym, borykających się z problemami emocjonalnymi  oraz nie otrzymujących prawidłowej opieki wychowawczej. Uczestnicząc w spotkaniach terapeutycznych podopieczni mają szansę nauczyć się konstruktywnie rozwiązywać konflikty, przestrzegać norm i zasad współżycia w grupie oraz brać odpowiedzialność za własne zachowania.