BIP

O nas

Zielona Myśl, to Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowego i Osobistego promujące wśród społeczeństwa równowagę między życiem osobistym a zawodowym. Misją naszej organizacji jest wspieranie ludzi w tworzeniu, rozwijaniu i podtrzymywaniu głębokich relacji międzyludzkich, wpływających na dobrą jakość życia.
W ramach podstawowych naszych działań prowadzimy Punkt Pomocy psychologicznej dla mam, rodziców niemowląt i małych dzieci „Początek w rodzinie”. W ramach punktu oferujemy nieodpłatnie konsultacje psychologiczne, których celeme jest możliwość rozpoznawania i nazywania uczuć rodziców wobec dziecka. Spotkania te dają szansę na lepsze rozumienie siebie i dziecka, co w konsekwencji ma sprzyjać budowaniu i wzmacnianiu się więzi w rodzinie.
Konsultujemy także rodziny, które dotknęła tragedia podczas porodu oraz służymy pomocą psychologiczną personelowi oddziałów okołoporodowych w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych na oddziałach położniczym, ginekologicznym, patologii ciąży czy intensywnej terapii niemowlęcej w Szpitalach.
Stawiamy sobie za cel wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży na każdym etapie. Jedną z dróg prowadzących do tego celu jest podnoszenie kompetencji specjalistów pracujących z dziećmi i ich rodzinami, a także wspieranie rodziców i opiekunów w doskonaleniu umiejętności wychowawczych i opiekuńczych.
Zachęcamy również do współpracy rodziców, którzy chcą pomóc swoim dzieciom uporać się z przeżywanymi emocjami i trudnościami proponując zajęcia w ramach Świetlicy Socjoterapeutycznej „Zielona Koniczynka”

W naszej działalności kierujemy się takimi wartościami jak: rodzina, rozwój, humanitaryzm, pragmatyzm, mądrość, prawda, zdrowie, etyka i uczciwość.