Zarząd Stowarzyszenia:

Katarzyna Janasiewicz-Nowak – Prezes
Anna Faber – Wiceprezes
Katarzyna Brachowska-Przeniosło

Członkowie Stowarzyszenia:

Bachórz Ola
Banaszczyk Joanna
Bodzińska-Guzik Ewa
Borkowska Maja
Brachowska-Przeniosło Katarzyna
Erecińska-Siwy Irena – członek honorowy
Faber Anna
Faber Edina
Gempczyk Urszula
Górska Beata
Głowacka Małgorzata
Herman-Gregorek Justyna
Janasiewicz-Nowak Katarzyna
Kędziora-Kummer Katarzyna
Lewko Grażyna
Modrzyńska Dorota
Przeniosło Julia
Pytel Dorota
Sidło Ilona
Topolewska Agnieszka
Wróblewska Karolina