ZARZĄD

Katarzyna Janasiewicz-Nowak PREZES
Anna Faber WICEPREZES
Katarzyna Brachowska-Przeniosło

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

Banaszczyk-Czepułkowska Joanna

Bodzińska-Guzik Ewa

Borkowska Maja

Faber Edina

Gembczyk Urszula 

Psycholog, terapeuta (I stopień) w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Posiada doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Pracuje z dziećmi z zespołem Aspergera. Koordynator projektów realizujących zadania pożytku publicznego i opieki zdrowotnej.

KONTAKT 602-244-056

Górska Beata

Głowacka Małgorzata

Herman-Gregorek Justyna

Kędziora-Kummer Katarzyna

Modrzyńska Dorota

Przeniosło Julia

Zapał Katarzyna