Informujemy, że w kwietniu 2013 roku Stowarzyszenie „Zielona Myśl” we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku  rozpoczęło projekt diagnoz psychofizycznych na rzecz dzieci pozbawionych prawidłowej opieki rodziców biologicznych i przebywających w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Zakres takiej diagnozy to badanie psychologiczne, psychiatryczne, ewentualnie pedagogiczne.

Więcej o projekcie można dowiedzieć się klikając tutaj

„Zielona Myśl” realizatorem projektu dziecięcych diagnoz psychofizycznych