Celem projektu jest umożliwienie skorzystania z intensywnego kursu języka angielskiego, dzieciom przebywających w pieczy zastępczej.
Dzieci w wieku 10-16 lat, uczestniczą w zajęciach przez cały rok szkolny. Biorą udział w kursach wakacyjnych i licznych imprezach integracyjnych, organizowanych zarówno w szkole jak i poza nią.

Projekt realizowany jest od 2019 roku, ze środków pochodzących z kampanii 1%, w szkole językowej CENTRUM HELEN DORON SOPOT.
Doskonalona od 35 lat, autorska #metodahelendoron to znakomita forma współpracy z uczniami od 3 miesiąca do 19 roku życia!

Więcej o metodzie:
[wtyczka FB HDS]
wtyczka IG HDS

Podziel się 1% – dzięki temu możliwa będzie kontynuacja współpracy Centrum Helen Doron Sopot z ośrodkami opiekuńczo-wychowawczymi!

#przyszłośćbrzmiperfect
#angielskidladzieciimłodzieży
#centrumhelendoronsopot
#agnieszkaeysymontt