Kobiety w ciąży

Analiza Więzi Prenatalnej to  metoda wspierania więzi łączącej matkę z dzieckiem w jej brzuchu. Ta forma pracy psychologicznej jest skierowana do kobiet  w ciąży na różnych jej etapach.

Jeśli by iść za językową definicją słowa trauma, która oznacza przerwanie ciągłości tkanki, to chyba można by powiedzieć, że w trakcie porodu ciało kobiety doznaje traumy.