Członkowie

Stowarzyszenie Zielona Myśl, od 2001 roku, zrzesza specjalistów związanych ze zdrowiem psychicznym, edukacją i rozwojem.

Katarzyna Janasiewicz-Nowak

PREZES

Katarzyna Janasiewicz-Nowak

PREZES

Od  ponad 15 lat jestem propagatorką dobrych praktyk w budowaniu zaufania wśród specjalistów oferujących pomoc dziecku i jego opiekunom. Na

Anna Faber

WICEPREZES

Anna Faber

WICEPREZES

Katarzyna Brachowska-Przeniosło

WICEPREZES

Katarzyna Brachowska-Przeniosło

WICEPREZES

Ana Petrović-Chojnacka

Pomysłodawca i koordynator PCPPiO

Jestem certyfikowaną psychoterapeutką psychoanalityczną. Pracuję z osobami dorosłymi, w tym z kobietami w ciąży oraz parami spodziewającymi

Gembczyk Urszula

Psycholog, terapeuta

(I stopień) w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Posiada doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem

Faber Edina

Faber Edina

Górska Beata

Górska Beata

Głowacka Małgorzata

Głowacka Małgorzata

Przeniosło Julia

Przeniosło Julia

Modrzyńska Dorota

Modrzyńska Dorota

Kędziora-Kummer Katarzyna

Kędziora-Kummer Katarzyna

Herman-Gregorek Justyna

Herman-Gregorek Justyna

Żychlińska Olga

Żychlińska Olga

Zapał Katarzyna

Zapał Katarzyna

Bodzińska-Guzik Ewa

Bodzińska-Guzik Ewa

Banaszczyk-Czepułkowska Joanna

Banaszczyk-Czepułkowska Joanna