Członkowie

Zarząd

Katarzyna Janasiewicz-Nowak PREZES

Politolog, psycholog. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Prowadzi psychoterapię z osobami dorosłymi, młodzieżą i małymi dziećmi.

Od  ponad 15 lat jestem propagatorką dobrych praktyk w budowaniu zaufania wśród specjalistów oferujących pomoc dziecku i jego opiekunom. Na co dzień zależy mi by dbać o wysoką jakość swojej pracy. Wspieram także osoby reprezentujące i współpracujące ze Stowarzyszeniem Zielona Myśl aby działały w sposób etyczny i profesjonalny.

Chętnie przełamuję fale. Obecnie staram się od dwóch lat nauczyć gry na skrzypcach:)

Anna Faber WICEPREZES
Katarzyna Brachowska-Przeniosło

Członkowie Stowarzyszenia

Banaszczyk-Czepułkowska Joanna

Bodzińska-Guzik Ewa

Borkowska Maja

Faber Edina

Gembczyk Urszula 

Psycholog, terapeuta (I stopień) w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Posiada doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Pracuje z dziećmi z zespołem Aspergera. Koordynator projektów realizujących zadania pożytku publicznego i opieki zdrowotnej.

KONTAKT 602-244-056

Górska Beata

Głowacka Małgorzata

Herman-Gregorek Justyna

Kędziora-Kummer Katarzyna

Modrzyńska Dorota

Przeniosło Julia

Żychlińska Olga

Zapał Katarzyna