Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowego i Osobistego „Zielona Myśl” Poszukuje osoby na stanowisko  socjoterapeuty w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Koniczynka” w Gdyni – Redłowie.

Wymagania:

 • Ukończone studia psychologiczne, bądź pedagogiczne.
 • Mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz z rodzinami w trudnej sytuacji życiowej.
 • Umiejętność pracy indywidualnej i grupowej.
 • Komunikatywność.
 • Łatwość nawiązywania kontaktów.
 • Wysoki poziom zdolności interpersonalnych.
 • Dyspozycyjność, systematyczność i rzetelność w realizacji obowiązków.
 • Ukończony Kurs socjoterapeutyczny.

Do zadań socjoterapeuty będą należeć m.in.:

 • Opracowywanie i realizacja indywidualnych planów pracy z dziećmi i młodzieżą oraz sporządzanie diagnoz.
 • Socjoterapia dzieci.
 • Konsultacje i terapia indywidualna.
 • Konsultacje i współpraca z rodzicami.
 • Przygotowywanie dokumentacji bieżących.
 • Współpraca z instytucjami pomocowymi.
 • Opieka nad stroną WWW.
 • Poszukiwanie projektów/konkursów, grantów i projektów na dofinansowanie działalności stowarzyszenia.
 •  Uzupełnianie wniosków i rozliczanie budżetu świetlicy.
 • Współpraca z księgową.
 • Kontrola bieżących wydatków świetlicowych.
 • Zaopatrywanie w  produkty spożywcze, środki czystości, materiały wykorzystywanych podczas zajęć itp.
 • Inne obowiązki wynikające z ustawy o pracy socjoterapeuty oraz z założeń projektu.

Warunki pracy:

 • 30 h/tygodniowo

Wymagane dokumenty:

 • CV ze zdjęciem
 • List motywacyjny
 • Oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z zm.)”

Aplikacje prosimy przesyłać do dnia 10.09.2014, na adres:  swietlica@zielonamysl.pl

Ogłoszenie o pracę – socjoterapeuta