Prowadzenie punktu pomocy psychologicznej dla rodziców niemowląt i małych dzieci, mieszkańców Gdyni.

Pomocą psychologiczną objęci są mieszkańcy poszukujący wsparcia emocjonalnego w opiece nad noworodkiem lub po stracie dziecka, kobiety borykające się z depresją okołoporodową. Działania skierowane są również do rodziców, którym urodziło się dziecko z niepełnosprawnością lub chorobą i zagrożeni są wykluczeniem społecznym. Pomoc udzielana jest przede wszystkim poprzez indywidualne spotkania konsultacyjne z psychologiem w kontakcie face to face lub on-line. Konsultacje są odpłatne.

KONTAKT URSZULA GEMBCZYK 602 244 056