Projekt równoWAŻNI pozwolił na  stworzenie i przetestowanie formuły/modelu współpracy pomiędzy instytucjami pieczy zastępczej (a także innymi interesariuszami) a podmiotami rynkowymi, dzięki której osoby z pieczy zastępczej 16-25 lat oraz osoby w wieku przedemerytalnym 50-65 mogą budować edukacyjno- wpierającą, wzajemną  relację.

Relacja ta  w przypadku wychowanków pieczy zastępczej ułatwiała usamodzielnienie się i bezpieczne włączanie do rynku pracy, natomiast pracownicy 50 plus, zagrożeni „mentalnym oddaleniem od rynku pracy”, zyskują możliwość  utrzymanie aktywności i atrakcyjności zawodowej (poprzez poszerzenie portfela kompetencji i zyskanie nowej roli mentora).

W RAMACH PROJEKTU

W projekcie opracowano także  założenia rozwiązania IT (portal internetowy), które stanowi narzędzie ułatwiające nawiązanie wszystkim zainteresowanym współpracy i zrealizowanie interesujących mikroprojektów (www.rownowazni.pl). Wchodząc tam znajdziesz szczegóły projektu, który został opisany w formule gry.

Stażysta/mentee
 • Zdobędzie pod opieką mentora  pierwsze doświadczenia zawodowe,
 • Przekona się, czy właśnie taką pracę chce wykonywać,
 • Wzmocni ważne dla pracodawców kompetencje,
 • Otrzyma referencje,
 • Może właśnie poznaje swojego przyszłego pracodawcę?
Mentor
 • Wzmocni, coraz bardziej istotne na rynku, kompetencje współpracy międzypokoleniowej
 • Zyska nową rolę – mentora, która ułatwi utrzymanie aktywności zawodowej i społecznej,
 • Zainspiruje się świeżym spojrzeniem na rutynowe zadania,
 • Poczuje przyjemność dzielenia się wiedzą i wspierania innych
Instytucja biznesowa
 • wzmocni w organizacji kompetencje mentoringu i  zarządzania międzypokoleniowego,
 • utrzyma motywację pracowników  50 plus do rozwoju,
 • bardziej celowo zrealizuje politykę CSR,
 • może właśnie poznaje przyszłych pracowników?

Obecnie projekt realizowany jest przez

Instytucja pieczy zastepczej
 • pomoże zdobyć podopiecznym pierwsze konstruktywne doświadczenia zawodowe,
 • dzięki niej  pracownicy/wychowawcy instytucji pieczy zastępczej otrzymają wsparcie biznesowego w procesie usamodzielniania wychowanków i ich inicjacji na rynku pracy.