Stowarzyszenie „Zielona Myśl” stawia sobie za cel wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży na każdym etapie. Jedną dróg prowadzących do tego celu jest podnoszenie kompetencji specjalistów pracujących z dziećmi i ich rodzinami, a także wspieranie rodziców i opiekunów w doskonaleniu umiejętności wychowawczych i opiekuńczych.
Nasza kadra szkoleniowo – warsztatowa składa się z wysoko wykwalifikowanych specjalistów, dysponujących wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz rodzicami.

Największą zaletą naszych szkoleń i warsztatów jest:
– najwyższa jakość – gwarantowana przez kompetencje i doświadczenie osób prowadzących
– atmosfera sprzyjająca rozwojowi – prowadzący szkolenia nie tylko przekazują treści dydaktyczne, ale też dbają o to, by atmosfera w grupie sprzyjała wspólnemu uczeniu się

Zapraszamy do zapoznania się z naszą nową ofertą warsztatową:

Warsztat wprowadzający metodę pracy w oparciu o społeczność terapeutyczną: szczegóły