pod patronatem Psychologicznego Centrum Pomocy Prenatalnej i Okołoporodowej

Zespół Psychologicznego Centrum tworzą specjaliści psychologii i psychoterapii zajmujący się opieką okołoporodową. To inicjatywa utworzona z myślą o kobietach, mężczyznach i parach szukających wsparcia i samorozwoju w okresie ciąży i połogu.

Eksperci Centrum chętnie wesprą wiedzą i doświadczeniem zespoły i studentów związanych z położnictwem i poradnictwem laktacyjnym. Poprowadzą warsztaty na temat psychologii ciąży i psychologicznych aspektów połogu w szkołach rodzenia.

Zadbaj o tych, którzy dbają o naszą przyszłość.

Porozmawiajmy o potrzebach!

Ana Petrović-Chojnacka