Oferta

Konsultacje psychologiczne

Są wstępnymi spotkaniami służącymi zorientowaniu się w potrzebach osoby zgłaszającej się oraz dobraniu najbardziej odpowiednich form wsparcia i pomocy.

Proces konsultacyjny zamyka się zwykle w 3 – 4 spotkaniach. Podczas konsultacji osoba zgłaszająca się przedstawia powód zgłoszenia, opisuje swoje doświadczenie funkcjonowania i własne rozumienie tego co się dzieje. Próbuje też zastanowić się nad swoim spojrzeniem na osobiste sprawy. Terapeuta zostaje przez osobę zgłaszającą się wprowadzony w jej aktualną sytuację relacyjną, życiową oraz trochę w historię życia. Poprzez sposób odnoszenia się terapeuty do treści, które wnosi osoba zgłaszająca się, uwagi, komentarze, myśli i emocjonalne reakcje obu stron, konsultacja pozwala poznać się nawzajem i daje wyobrażenie, a także żywe doświadczenie czym jest terapia. Jesli obie strony uznają, że chcą razem pracować, ustalane są warunki terapii, w tym kwestia formy i terminów spotkań, płatności, urlopów.

Konsultacja pary w ciąży

W czasie ciąży lub przed porodem para mierzy się z nieuniknionymi zmianami, które zachodzą w jej dynamice. Z różnych powodów para może potrzebować przyjrzeć się tym zmianom bliżej, aby sprawniej przejść proces adaptacji do nowej sytuacji.

Czasami para doświadcza różnych trudności emocjonalnych z powodu przebiegu ciąży i wzywań, które ze sobą niesie, szczególnie gdy mają za sobą doświadczenie walki z niepłodnością, problemami zdrowotnymi matki bądź płodu lub inne obciążające sprawy. W związku z tym ważnym może być otrzymanie wsparcia w pomieszczaniu trudnych przeżyć oraz radzeniu sobie z nimi.

Analiza Więzi Prenatalnej

Jest krótkoterminowym wsparciem psychologicznym dla kobiety w ciąży i par spodziewających się dziecka. Jej celem jest nawiązanie i pogłębianie więzi z dzieckiem. Najkorzystniej jest rozpocząć spotkania od około 20 tygodnia ciąży z częstotliwością od 1 do 3 razy w tygodniu. Cykl obejmuje około 20 spotkań.

Psychoterapia indywidulana dla przyszłych matek/ojców

Zdarza się, że trudności pojawiające się w ciąży, wymagają pogłębionej pracy psychoterapeutycznej. Czasami mogą się one objawiać lękiem i zaburzeniami nastroju a czasami manifestują się pod postacią nasilonych dolegliwości fizycznych o niejasnej etiologii. Trudne emocje mają zwykle swoje źródło w przeszłych doświadczeniach, nierzadko związanych z własnym życiem prenatalnym bądź własnymi narodzinami. Decyzja o podjęciu terapii jest poprzedzona kilkoma konsultacjami.

Wsparcie w budowaniu więzi między matką/rodzicami a niemowlęciem

Polega na wspólnym z terapeutą przyjrzeniu się interakcjom między matką/rodzicami a dzieckiem w sytuacjach, gdy istnieją wątpliwości co do adekwatnego rozumienia przez rodziców komunikatów dziecka. Celem pracy jest odnajdywanie drogi do rozumienia sygnałów dziecka oraz znalezienie sposobu jak na nie odpowiadać. Różnego rodzaju psychiczne bądź fizyczne doznania mogą stanowić barierę w budowaniu więzi. Rozpoznawanie przeszkód, poprawa komunikacji z samym sobą oraz budowanie zaufania do intuicji sprzyja wyłonieniu się naturalnego potencjału rodzica i dziecka i tworzeniu się więzi.