Psychologiczne Centrum Pomocy Prenatalnej i Okołoporodowej jest miejscem utworzonym z myślą o kobietach i parach szukających wsparcia i samorozwoju w okresie ciąży i połogu.

Idea utworzenia Centrum Pomocy powstała w związku z obserwowanym przez nas dużym zapotrzebowaniem na miejsce, które oferowałoby kompleksową pomoc psychologiczną oraz zrozumienie dla różnych problemów towarzyszących okresowi ciąży, porodu oraz połogu.

KONTAKT
+48 696 860 571

Nasz zespół tworzą specjaliści psychologii i psychoterapii zajmujący się opieką okołoporodową.

Czerpiemy z bogatego dorobku psychoanalizy w zakresie budowania i pielęgnowania więzi w bliskich relacjach. Wspieramy matki i pary w nawiązywaniu więzi z dzieckiem w brzuchu jak i po porodzie. Budowanie więzi z dzieckiem jest skuteczną metodą profilaktyki depresji poporodowej oraz przekłada się na zmniejszenie medykalizacji jak i różnych powikłań jakie mogą nastąpić w trakcie porodu. W związku z tym chroni i matkę, i dziecko. W przypadku ciąż powikłanych bądź obarczonych innymi trudnymi przeżyciami z poprzednich ciąż i porodów, takich jak np. poronienia stanowi ważną formę wsparcia dla przyszłych rodziców  

Jeżeli po porodzie pojawiają się różnego rodzaju trudności w dalszym budowaniu więzi z dzieckiem, które nierzadko mają bardzo fizyczne manifestacje, jak kłopoty ze snem, jedzeniem, alergiami itp. pomagamy w zrozumieniu problemu oraz przepracowaniu przeszkód utrudniających kontakt.

Mimo to, iż okres ten jest bogaty w różnego rodzaju doświadczenia, które nierzadko stanowią ogromne wyzwania rozwojowe oferowane wsparcie psychologiczne jest wciąż minimalne. Mamy nadzieję wspierać, ale też i stanowić inspirację dla innych myślących, że warto wspierać rodzinę i kobietę w tym wyjątkowym czasie.

NOWY CZŁONEK RODZINY

Pary oczekujące na dziecko spotykają się z różnego rodzaju kłopotami które mogą wynikać z ich aktualnej sytuacji życiowej bądź zdrowotnej (np. ciąża powikłana). Na ciążę wpływają rozmaite czynniki związane również z przeszłymi doświadczeniami, takie jak różnego rodzaju straty własne bądź w rodzinie pochodzenia. Nierzadko te trudności powtarzają się z pokolenia na pokolenie jakby czekały na to, aby je głębiej zrozumieć i znaleźć sposób na poradzenie sobie z nimi.

Podobnie na przebieg porodu wpływają doświadczenia własnego momentu narodzin jak i obojga rodziców oraz ich rodzin pochodzenia.

PRAGNIEMY ŁĄCZYĆ

Oprócz dostępności, szczerego zainteresowania, troski i wspólnego myślenia uważamy za ważne również edukowanie oraz szerzenie idei pomocy parom w ciąży oraz ustawiczne szukanie jeszcze lepszych sposobów wsparcia. Pragniemy łączyć swoje siły z osobami i organizacjami mającymi podobną otwartość i ciekawość w nadziei na wzajemne inspirowanie się a wierząc w siłę synergii.